Стара Загора п.к 6000
ул. "Ген.Столетов" N 183 /в сградата на ПГМТТ "Г.Й.Вапцаров/
тел/факс: 042/264188

Структура

директор: Пламен Иванов

 

зам.-директор: Милена Христозова

зам.-директор: Марина Тоданова

 

гл. счетоводител: Лиляна Минкова

 

ръководители на мобилни групи към Регионалния екип:

Станимир Радев

Емилия Давчева

Валентин Калчев

 

Екип психолози

Екип логопеди

Екип сензорна интеграция и ерготерапия