Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ПЛАТФОРМАТА ПОДКРЕПИ МЕ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА В РЦПППО-СТАРА ЗАГОРА

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора се проведе регионална среща за представяне на платформата за обучителни материали за деца със специални образователни потребности podkrepime.mon.bg.

Платформата е разработена съвместно с Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ.

Идеята се роди в началото на кризата с коронавирус, когато осъзнахме, че изключително трудно ще успеем да достигнем до голяма част от децата, с които работим, обясни пред stz24.com Анна Динчева, сензорен терапевт и част от екипа на платформата. "Една широка група деца със специални образователни потребности се оказаха изключително предизвикателна група за това да бъдат обхванати в дистанционното обучение. Имаше много региони, в които деца и семейства намат достъп до специалисти. Така бяхме поставени пред предизвикателството да преосмислим своята работа", допълни Динчева. 

Сега основната идея на пладформата е да предостави възможност за допълнителна дистанционна подкрепа от различни по вид специалисти. "Подкрепи ме" предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела - образователни и терапевтични ресурси. Част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализирани, изискват подаване на заявка от родителя. 

Всички ресурси в платформата са безплатни.