Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

СТРУКТОРА

ДИРЕКТОР - Пламен Иванов

Г-н Иванов е магистър по "Приобщаващо образование" от СУ "Св. св. Климент Охридски", магистър по "Педагогика на социализацията на деца в риск" от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и бакалавър по "Специална педагогика" от ТрУ - Стара Загора.

притежава трета професионално-квалификационна степен и множество квалификации в сферата на приобщаващото образование.

През 2008 година започва работа като учител, ресурсен в РЦПИОВДУСОП-Стара Загора. От 2014 година е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора.

Главен счетоводител: Мина Ганчева

Заместник-директор учебна дейност:

1. Марина Тоданова - координатор на сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развотие".

2. Десислава Георгиева - координатор на сектор "Ресурсно подпомагане и прилагане на Терапевтични програми на деца и ученици със СОП".

Ръководители на мобилни групи към Регионалния екип:

1. Даниела Крумова

2. Валентин Калчев

Психолози:

Милена Минкова

Иглика Русанова

Иглика Петкова

Десислава Желязкова

Милен Стайков

Логопеди:

Даниела Крумова

Валентин Калчев

Велина Иванова

Петя Тенева

Желязка Вълчева

Сензорен терапевт: Милена Минкова

Ерготерапевт: Андриана Козарева

Рехабилитатор на слуха и говора: Емилия Давчева

Учител на деца с нарушено зрение: Яница Вълчева