Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

Структура

Пламен Иванов - директор

Пламен Иванов е магистър по "Приобщаващо образование" от Софийски университет "Св. св. Климент Охридски", магистър по "Педагогика на социализацията на децата в риск" от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и бакалавър по специална педагогика" от ТрУ - Стара Загора. Притежава трета професионално-квалификационна степен и множество квалификации в сферата на приобщаващото образование.

През 2008 година започва работа като учител, ресурсен в Ресурсен център-Стара Загора. От 2014 година е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Стара Загора.

Марина Тоданова - заместник-директор учебна дейност и координатор на сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" в РЦПППО-Стара Загора.

 Десислава Георгиева - заместник-директор учебна дейност и координатор на сектор "Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със СОП в РЦПППО-Стара Загора.

Лиляна Минкова - главен счетоводител

ръководители на мобилни групи към Регионалния екип:

Валентин Калчев

Даниела Крумова

 

психолози: Милена Минкова, Иглика Русанова, Иглика Петкова, Десислава Желязкова, Милен Стайков

логопеди: Даниела Крумова, Валентин Калчев, Велина Иванова, Желязка Вълчева, Петя Тенева

сензорен терапевт: Милена Минкова

ерготерапевт: Андриана Козарева

рехабилитатор на слуха и говора: Емилия Давчева

учител на деца с нарушено зрение: Яница Вълчева