Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

Структура

директор: Пламен Иванов

 

зам.-директор: Марина Тоданова

 

гл. счетоводител: Лиляна Минкова

 

ръководители на мобилни групи към Регионалния екип:

Валентин Калчев

Даниела Крумова

 

Екип психолози:

Екип логопеди:

Екип сензорна интеграция и ерготерапия: