Стара Загора п.к 6000
ул. "Ген.Столетов" N 183 /в сградата на ПГМТТ "Г.Й.Вапцаров/
тел/факс: 042/264188
 
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Стара Загора.

Какво ново ?

Въвеждаме приобщаващото образование

Валентин Калчев, ресурсен учител: Обществото трябва да промени нагласите си, за да има приобщаващо образование за децата със специфични...

НА ОТКРИТО 2016

Ресурсен център Стара Загора организира традиционния спортен празник „На открито“

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В навечерието на 2 април - Световен ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма, Ресурсен център Стара Загора отвори...