Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ЛЯТНА ПРОГРАМА 2022 год.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора организира ЛЯТНА ПРОГРАМА за деца и ученици със специални образовтелни потребности от подготвителна група до IV клас.

Програмата ще стартира от 1 юли и ще продължи до 29 юли.

Заниманията ще се провеждат всеки ден от 09:00 часа до 12:00 часа на открито в РЦПППО-Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" 183, в сградата на ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров"

За повече информация 042/264188