Стара Загора п.к 6000
ул. "Ген.Столетов" N 183 /в сградата на ПГМТТ "Г.Й.Вапцаров/
тел/факс: 042/264188

Ресурси

Бюджет 2018 г.

Отчет на бюджета за 2018 г.