Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ОБЛАСТНА ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"2 - М. ЮНИ