Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ОБЛАСТНА ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДАК ПО ПРОЕКТ "ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"2

При огромен интерес премина финалното събитие по проект "Глас за всяко дете"2 на РЦПППО-Стара Загора в партньорство с УНИЦЕФ и РЦПППО-София-град. Областната практическа конференция се проведе на 11.06.2024 год под мотото "Искам да бъда чут" и събра педагогически специалисти и родители от област Стара Загора, за да споделят опит и добри практики за прилагане на средства за допълваща и алтернативна комуникация.

Официални гости на събитието бяха д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО-София-град и директори на детски градини в областта.

Конференцията беше открита от директора на РЦПППО-Стара Загора г-н Пламен Иванов, който приветства участниците и насърчи усилията за развитие на ДАК в приобщаващата среда.

Приветствие към участниците направи и д-р Калоян Дамянов, който сподели, че основен акцент в проекта "Глас за всяко дете" е да се даде възможност на детските градини да ползват средства за допълнителна алтернативна комуникация, за да може децата, които имат различни комуникативни затруднения да получат шанс да участват в общообразователната среда и в крайна сметка това да бъде един истински инструмент за приобщаващо образование. Реално чрез този проетк се дава възможност в детските градини чрез използването на средства за допълнителна алтернативна комуникация да се постигне ефективна обратна връзка между дете, общообразователния учител и родител.

Г-жа Милена Минкова - фасилатор по проекта и психолог в РЦПППО-Стара Загора насочи вниманието към реализираните дейности по втората фаза на проекта за изминалия период - подкрепа на деца с комплексни комуникативни нужди чрез ДАК, подкрепа на родителите, обучение на специалисти. От особенна важност е подкрепата на педагогическите специалисти по отношение на прилагането на средствата, техния подбор и стратегии и техники за прилагане - това налага една нова форма за интервизия на дейностите, а именно създаване и поддръжане на група за Професионална подкрепяща общност по ДАК. Целта е да се осигури възможност за обмяна на опит и рефлексия върху практиките на педагогическите специалисти.

Специалните гости от РЦПППО-София-град г-жа Анна Иванова и г-жа Теодора Янакиева споделиха добри практики от прилагането на системи за ДАК.

Представените практики бяха разнообразни и онагледиха както различни етапи на използване на ДАК, възрастов диапазон на потребителите на ДАК, така и различни специалисти, които прилагат системата за комуникация.

Значимостта на събитието се определя от необходимостта от популяризиране на ресурсите за ДАК за потребители с комплексни комуникативни нужди, за които визуалната подкрепа за изразяване е единственият шанс да бъдат чути, разбрани и да комуникират равностойно. 

Предварително подготвените от екипа материали за ДАК, бяха раздадени на участниците.

В конференцията взеха участие 60 представители на образователни и социални институции - директори на ДГ, педагогически специалисти - ресурсни учители, логопеди, психолози, част от екипите за личностно развитие в училища и детски градини, РЦПППО, представители на социални услуги и ЦСОП.