Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ОБЛАСТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"

На областна среща на 15.12.22 г. в Стара Загора бяха представени междинни резултати по проект "Глас за всяко дете", който се осъществява от УНИЦЕФ в партньорство с РЦПППО-Стара Загора и МОН.

"Проектът стартира през м. март т. г. и към днешна дата дейностите са в процес на изпълнение. Те ще продължат и през 2023 год.", каза за БТА Марина Тоданова, ЗДУД на РЦПППО-Стара Загора. До момента директна подкрепа е оказана на 11 невербални деца, каза тя.

Целта на проекта е поетапно въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация в детските градини и училищата в България, за да могат всички деца да учат и обшуват заедно с връстниците си. "Ние предоставяме индивидуализирана и специализирана подкрепа на деца със затруднения в комуникацията", обясни още тя. Вече е разработено и се използва приложение "C board",  което означава комуникация чрез символи. То дава допълнителна подкрепа на деца с увреждания и специални потребности в образованието и други области на живота. Приложението е достъпно до всички деца, родители и техните учители, които се нуждаят от него.

Като ключови резултати, постигнати по проекта, специалистът посочи укрепването на капацитета на Регионален център Стара Загора за въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация в образованието, както и предоставянето на методическа подкрепа на учебните заведения и социалните услуги в област Стара Загора.