Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

обучение на тема "Арт терапия - метод за приобщаване на деца и ученици със СОП към условията на педагогически процес"

На 30.11.2023 год. в РЦПППО-Стара Загора се проведе обучение на тема "Арт терапия - метод за приобщаване на деца и ученици със СОП към условията на педагогическия процес".

Обучители: Гергана Янева - ресурсен учител и Десислава Желязкова - психолог.

В него се включиха 30 педагогически специалисти от образователни институции в област Стара Загора.

В теоретичната част обучителите се фокусираха върху изкуството като терапия, ролята и предимствата на изкуството като метод на адаптация за деца/ученици със специални образователни потребности, както и възможностите, които изкуството предоставя за опазване нуждите на децата със СОП и тяхното приобщаване в учебната среда. 

В практическата част беше представена приложимостта на арт терапията като техника за различни възрасти, за изразяване на емоции, за преодоляване на предизвикателства и полагане на допълнителни усилия. Защото не е важен резултатът, а участието.