Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "СТРАТЕГИИ ЗА ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП"

Обучение, тема: "Стратегии за ефективно взаимодействие с родителите на деца и ученици със специални образователни потребности"

Обучител: Милена Минкова - психолог

На 03.06.2024 година беше проведено обучение на тема "Стратегии за ефективно взаимодействие на родителите на деца и ученици със СОП", в което се включиха 20 педагогически специалисти от образователни институции в област Стара Загора.

Основните акценти в теоретичната част бяха:

  • Особеностите на взаимоотношенията в триадата родител-дете-учител и факторите, които са определящи за тяхното ппротичане.
  • Родителите - участници в процеса на приобщаващото образование.
  • Стратегии за изграждане и прилагане на успешно партньорство и взаимодействие - обсъждане и дискусии.

В практическата част участниците бяха разделени на групи и чрез обсъждане на важните етапи при взаимодействие между родители и педагогически специалисти успяха да определят трудностите, точните стъпки, така че да изградят необходимото партньорство. В дискусионната част споделиха опита от собствената практика и желанието да прилагат. При представянето на отделните групи всички участниците допълваха и дискутираха.