Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в професионална общност за подкрепа и взаимно учене

В рамките на проект „Глас за всяко дете“ УНИЦЕФ България и РЦПППО-Стара Загора
обединяват усилия в създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща
общност от специалисти за въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация
(ДАК) при деца с комуникативни нужди.

Заяви участие -> ТУК

Изтегли покана в pdf