Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

Проведена среща по проект "Глас за всяко дете"2 на УНИЦЕФ

На 13.12.23 год. беше проведена първата среща по проект "Глас за всяко дете"2-УНИЦЕФ, дейност 1.2 "Създаване и поддържане на областна професионална общност от специалисти за въвеждане на ДАК при деца с комуникативни нужди".

Участниците са педагогически специалисти, част от ЕПЛР в училища и детски градини, ЦСРИ, ЦСОП, РЦПППО-Стара Загора.

Бяха представени основните цели за срещите на групата, възможностите и идеите за развиване на професионалната подкрепяща общност, обсъдени предизвикателствата и трудностите при прилагане на ДАК, както и ползите за подобряване на функционирането на децата и техните семейства. Изключителен акцент в обсъждането беше потребността на специалистите по прилагане на ДАК от интервизия и супервизия, която към момента не са имали възможност да получат.

Следващата среща е планирана да се проведе през месец януари 2024 год.