Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора беше одобрен по Национална програма за адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални потребности от МОН. Екипът на Регионалния център ще работи по адаптирано учебно съдържание за 5-7 клас. Вчера се проведе и първата работна среща между ресурсни специалисти и общообразователни учители от 11 ОУ “Н. Лилиев” и ОУ “Кирил Христов”. Срещата беше открита от д-р Калоян Дамянов, директор на Регионален център-София-град, които също ще работят по тази национална програма. Адаптирането на учебно съдържание е ключово за приобщаващото образование и такъв образователен ресурс се разработва за първи път в нашата страна. През септември ще бъдат представени първите образователни продукти на нашата дейност.