Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ТЕЛЕФОН ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Регионален център–Стара Загора възобновява телефонна линия за осъществяване на психологически консултации и подкрепа в следствие разпространението на COVID-19 . На телефон 042/210 089 между 08:30 - 16:30 часа специалистите по график ще отговарят на поставени въпроси.