Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Петя Петрова, ресурсен учител в РЦПППО-Стара Загора и Петя Варчева, психолог в РЦПППО-София-град се включиха в транснационална среща във Волос,Гърция по проект: “Обмен на знания за образователно приобщаване” , финансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Ресурсните специалисти ще участват като част от екипа по изпълнение на проекта на Национална асоциация на ресурсните учители, която е партньор за България. В рамките на следващите 18 месеца ще се разработи специален наръчник за използване на алтернативни форми на комуникация деца от аутистичния спектър. В проекта участва представители на Гърция, България и Румъния. Регионалният център в София също ще бъде домакин на среща по този проект през следващата година.