Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

“Заедно учим по-добре!”

“Заедно учим по-добре!” Участвайте в приобщаваща образователна кампания по проект IE+, в който НАРУ е партньор, и спечелете фотосесия за вашия клас! По време на COVID-19, работата в екип е по-важна от всякога, за да се гарантира, че всички деца имат достъп до висококачествено образование, учейки със своите приятели. Прочетете нашите 6 препоръки как родителите, учителите и учениците могат да работят заедно за създаването на приобщаващи класни стаи в брошурата на кампанията. Каква е вашата представа за идеалните приобщаващи класна стая и/или училище? Участвайте в конкурса като ни изпратете текст, рисунка, постер, колаж, презентация или видеоклип, на които сте пресътворили мечтаното училище или мечтаната класна стая, в която всички учат заедно и изграждат приятелство. Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в специален наръчник по проекта IE+/програма "Еразъм +". Наградата е професионална фотосесия за екипа, разработил идеята. Това можете да бъдете Вие или вашия клас. Разберете повече за кампанията и конкурса на сайта на НАРУ: http://narubg.org/…/kampaniia-zaedno-uchim-po-dobre-644.html