Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

СЕНЗОРНА ПРОГРАМА

Програма "Сензорна интеграция и ерготерапия" стартира през 2015 година с оборудване на специално обезопасено място за терапевтична дейност - сензорна зала.

Сензорната терапия е част от ерготерапевтичната интервенция. Основните акценти при нейното реализиране са свързани със стимулиране на процесите на преработка на сензорната информация, формиране на умения за справяне и самостоятелно изпълнение на ежедневните дейности, умения за взаимодействие и комуникация със средата, за саморегулиране и учене.

Фокусът на програмата е насочен предимно към децата от ПУВ, тъй като този период е изключително сензитивен за детското развитие.

Консултираме и други възрастови групи.

Програмата се реализира в няколко направления:

  • Провеждане на индивидуални сесии.
  • Консултиране на родителите на децата, включени в програмата.
  • Консултиране на деца и родители по проблемите на сензорната интеграция.
  • Провеждане на обучения и тренинги.
  • Занимания в малка група.
  • Консултиране в домашна среда.

Екипът специалисти през годините се променяше, като към момента в РЦ са 3 терапевти. Разполагаме с разнообразно оборудване: различни видове люлки, платформа за изкачване и пързаляне, шведски стени, басейн с топки и различни игри.

Оборудването обезпечава възможността за предоставяне на различни видове сензорно стимулиране.