Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ОБУЧЕНИЯ

обучения за учебната 23/24 год

м. януари 2024 г. - тема: "ДАК - въведение и прилагане в условията на приобщаваща образователна среда".

м. февруари 2024 г. - тема: "Специфика и успешно приобщаване на деца и ученици със СОП".

м. март 2024 г. - тема: "Аутизъм-предизвикателства и взаимодействие в приобщаваща образователна среда".

м. април 2024 г. - тема: "Методи и подходи за работа в мултикултурна среда".

м. май 2024 г. - тема: "Стратегии за ефективно взаимодействие между образователната институция и родителите на деца и ученици със СОП".