Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

По силата на Законa за обществените поръчки, РЦПППО-Стара Загора публикува в Профил на купувача: обществени поръчки по ЗОП, пазарни консултации, предварителни обявления и вътрешни правила на адрес:   sop.bg/rcsz-499/

Активни процедури 

Възложени процедури

Затворени процедури