Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

Ресурси

Бюджет за 2021 година

Отчет на бюджета към 31.03.2021 г.

Отчет на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет на бюджета към 31.12.2021 г.

 

Бюджет за 2022 година

Отчет на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчет на бюджета към 31.06.2022 г.

Отчет на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет на бюджета към 31.12.2022 г.

 

Бюджет за 2023 година

Отчет на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет на бюджета към 31.12.2023 г.

Бюджет за 2024 година

отчет към 31.03.2024