Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

Ресурси

Бюджет за 2021 година

Отчет на бюджета към 31.03.2021 г.

Отчет на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет на бюджета към 30.09.2021 г.