Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР - ПЛАМЕН ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - МИНА ГАНЧЕВА

ЗДУД - МАРИНА ТОДАНОВА

ЗДУД - ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

сензорен терапевт - Милена Минкова

ерготерапевт - Андриана Козарева

учител на деца с нарушено зрение - Яница Вълчева