Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

Достъп до обществена информация

  1. ЗДОИ
  2. РЦПППО ВП ЗДОИ
  3. Приложение 1 - Заявление
  4. Приложение 2 - Протокол за приемане
  5. Приложение 3 - Протокол
  6. Приложение 4 - Решение
  7. Приложение 5 - Искане за повторна информация
  8. Годишен отчет 2017г.
  9. Годишен отчет за 2018 г.